5 najczęstszych przyczyn zaburzeń mowy u dzieci

Co sprawia, że Maluch ma problem z prawidłowym wymawianiem określonych głosek lub posługuje się tylko pojedynczymi wyrazami, ale nie łączy ich w zdania?

Oczywiście każdy Szkrab ma swoją indywidualną historię i określone predyspozycje. Jednak są pewnie czynniki, które można uznać za uniwersalne, ponieważ wiemy, że negatywnie wpływają na rozwój komunikacji.

Prezentujemy 5 najczęstszych przyczyn zaburzeń mowy u dzieci, z którymi spotykamy się podczas diagnoz w naszym Centrum Terapii Neurologopedycznej w Gdańsku.

  • Obciążenia okołoporodowe i wieku rozwojowego. Dziecko nie rodzi się jako czysta karta. Mieszanka genów, uwarunkowania środowiskowe, czy wreszcie wydolność organizmu mają olbrzymi wpływ na mowę werbalną.

  • Zaburzenia słuchu fizjologicznego i fonematycznego. Sprawny narząd słuchu jest niezbędny dla rozwoju języka.

  • Trudności z kinestezją i praksją oralną. To nic innego jak umiejętność planowania i wykonywania ruchów w obrębie narządów artykulacyjnych.

  • Problemy z koncentracją, uwagą oraz innymi procesami poznawczymi. 

  • Niedostateczna stymulacja w środowisku rodzinnym. To hasło wzbudza wiele emocji, bo wiele rodziców chce dla swoich dzieci jak najlepiej, jednak nieświadomie popełnia pewne błędy.

Zdarza się też tak, że ciężko jest wskazać jedną, konkretną przyczynę. Mimo to zawsze warto podjąć terapię, aby Maluch miał szansę w pełni rozwinąć swoje zdolności.