Jak radzić sobie z jąkaniem u dzieci i dorosłych?

Jąkanie to jedno z tych logopedycznych zaburzeń, które zawsze budzi sporo emocji.

Czy to prawda, że zawsze pojawia się jako wynik traumatycznych wydarzeń?

Czy jąkanie można „wyleczyć”?

Jak zachowywać się, gdy ktoś w naszym otoczeniu ma problem z płynnością mowy?

Odpowiadamy na pytania i rozprawiamy się z popularnymi mitami.

1. Skąd się bierze jąkanie?

Nie ma jednego czynnika, który wpływa na zakłócenia w płynności mowy. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, dlaczego niektórzy ludzie doświadczają takich problemów, podczas gdy inni ich nie odczuwają. Chociaż samo jąkanie nie jest dziedziczne, to predyspozycja do jego wystąpienia może być przekazywana genetycznie. Zakłócenia płynności mowy mogą wynikać z nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego i oddechowego, a także z niekontrolowanej aktywności mięśni aparatu mowy, takich jak zaciskanie strun głosowych czy mięśni języka. Duże znaczenie mają też czynniki psychologiczne oraz te o podłożu emocjonalnym.

  1. Czy zacinanie oznacza, że ktoś doświadczył trudnych przeżyć?

To kwestia bardzo indywidualna. Często obserwuje się czynnik wyzwalający pierwszy epizod niepłynności, ale nie zawsze można go jednoznacznie uchwycić. Jąkanie nie powstaje też dlatego, że dziecko czegoś się przestraszyło lub naśladuje inną osobę, która się zacina.

3. Osoba jąkająca się ma problem zachowaniem w płynności w każdej sytuacji?

Jest to zaburzenie o bardzo zmiennym charakterze. Może nasilać się w różnych okolicznościach i momentach życia. Bywa też tak, że okresowo zupełnie ustępuje, po czym ponownie wraca.

4.Czy logopeda może „wyleczyć” jąkanie?

Terapia jąkania polega na nauce technik upłynniających mowę oraz niwelowaniu logofobii, czyli strachu przed mówieniem. Zarówno dorośli, jak i dzieci biorące udział w regularnych spotkaniach lepiej radzą sobie w kontaktach społecznych.

5. Jak zachować się, gdy ktoś w naszym otoczeniu zaczyna się jąkać?

Każdy inaczej reaguje na niepłynność mowy, ale są pewne uniwersalne zasady, które dotyczą większości osób z tym zaburzeniem. Nie poleca się przerywania oraz prób dokończenia wypowiedzi za kogoś. Lepiej zadawać konkretne pytania niż takie ,które wymagają rozbudowanej odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy najważniejsze kwestie dotyczące jąkania.

Obserwuj nas, żeby dowiedzieć się więcej o innych trudnościach związanych z mową, językiem i komunikacją

.#jąkanie #logopedia #terapia #niepłynnośćmowy #gdansk