Myślenie przyczynowo- skutkowe, jako element terapii logopedycznej

Wiele razy wspominaliśmy o tym, że terapia logopedyczna często wykracza poza kwestie związane z nauką poprawnego wymawiania głosek. Z naszymi Milusińskimi ćwiczymy też różnego typu umiejętności, niezwykle przydatne w codziennych sytuacjach. Jedną z nich jest MYŚLENIE PRZYCZYNOWO- SKUTKOWE, czyli zdolność do przewidywania konsekwencji różnych działań.

Ta umiejętność zaczyna pojawiać się w rozwoju dziecka już ok. 3 roku życia. Początkowo dotyczy ona codziennych sytuacji takich jak unikanie niebezpieczeństwa, czy świadomość tego, co stanie się pod wpływem naszego działania. Z czasem pole rozumienia związków przyczynowo- skutkowych zaczyna wykraczać poza to, co znane i pozwala odnosić się także do abstrakcyjnych sytuacji.

Dlaczego tak bardzo skupiamy się na rozwoju tej umiejętności?

Dzięki niej nasze Zuchy potrafią:

  • lepiej planować swoje działania,

  • dłużej skupić się na rozwiązaniu problemów i skuteczniej pokonywać trudności,

  • unikać tych samych błędów poprzez odwołanie się do wcześniejszych doświadczeń,

  • rozwijać ciekawość otaczającym światem i w pełni czerpać z różnych doświadczeń.

A Ty, jak ćwiczysz z dzieckiem myślenie przyczynowo- skutkowe?


#psychologia #pedagogika #rozwoj #przedszkolak #dziecko