Priorytety w terapii logopedycznej

Priorytety w terapii logopedycznej. Jak je ustalamy?

Nasze Centrum Terapii Neurologopedycznej w Gdańsku specjalizuje się w pomocy Milusińskim ze ZŁOŻONYMI WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI. Dzieci, które do nas trafiają często zmagają się z deficytami w różnych obszarach. Bywa tak, że od początku wiemy, że czeka nas długa, wspólna podróż. Żeby była ona udana, potrzebujemy SZCZEGÓŁOWEJ MAPY. Dokładnie w ten sposób traktujemy PLAN TERAPEUTYCZNY.

Zanim dotrzemy do skarbu, tj. MÓWIENIA/ KOMUNIKOWANIA SIĘ czekają nas rozmaite misje. Tak jak w najlepiej zaprojektowanej grze trzeba zaliczyć kolejne etapy, aby dotrzeć do następnego. Dlatego też zawsze zaczynamy od BAZY po to, żeby stopniowo przejść do kolejnych, często trudniejszych wyzwań.

W naszych rozmowach z rodzicami Milusińskich/ Pacjentami często usłyszycie, że MÓWIENIE/ KOMUNIKOWANIE SIĘ to "punkt 10" na naszej osi czasu. Jeśli obecnie rodzic Milusińskiego/ Pacjent określi, że jest w procesie terapii, np. na "punkcie 2"- wspólnie zastanawiamy się, co to znaczy. Co trzeba zrobić, aby Milusiński/ Pacjent osiągnął poziom 2,5, a może 3? Tak, to elementy terapii TSR, czyli Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest to niezwykle pomocna technika w procesie rozmów, planowania terapii, ustalania celu głównego i małych kroczków do wykonania, aby uzyskać "wisienkę na torcie'.

PODSTAWA?

Podstawa to dla nas takie umiejętności jak KONTAKT WZROKOWY, GEST WSKAZYWANIA PALCEM, WSPÓLNE POLE UWAGI, NAŚLADOWNICTWO I NAPRZEMIENNOŚĆ. Podstawa to też relacja z terapeutą i zbudowanie wzajemnego zaufania- to wycisza i daje przestrzeń do działania.

Później budujemy BAZOWY SŁOWNIK (czasami w wersji alternatywnej, tj. przy pomocy pikrogramów, gestów lub oprogramowania na tablecie), który pozwala Milusińskim komunikować się z otoczeniem. W zależności od możliwości dziecka/ pacjenta posługujemy się komunikacją alternatywną lub mową werbalną.

W kolejnym etapie skupiamy się na pracy nad korzystaniem z REGUŁ GRAMATYCZNYCH, ponieważ to właśnie one pozwalają łączyć pojedyncze słowa w zdania, niosące konkretne znaczenie.

Dopiero zwieńczeniem całego PROCESU jest dla nas POPRAWNA ARTYKULACJA poszczególnych głosek.

Logopedia nie skupia się zatem tylko na korekcie niepoprawnie realizowanych dźwięków.

To spojrzenie jest dużo szersze i dąży do wykształcenia umiejętności KOMUNIKOWANIA SIĘ Z OTOCZENIEM. Właśnie ten CEL jest dla nas najważniejszy, gdy opracowujemy PLAN PRACY Z NASZYMI MILUSIŃSKIMI/ PACJENTAMI.