Przyimki w rozwoju mowy dziecka

Dzieci pomiędzy 2. a 3. rokiem życia często prowadzą monologi. Można je usłyszeć, m.in. w trakcie zabawy, w której to Milusińscy grają role konkretnych postaci.

Na tempo nauki przyimków używanych we wspomnianych monologach wpływa również postępowanie dorosłych.

Dlaczego?

Dziecko przyswaja przyimki W DZIAŁANIU, więc wspólne opowiadanie, zabawy ruchowe, czy wierszyki typu: "ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam Ci sera NA pierogi", "wlazł kotek NA płotek i mruga" dostarczają Milusińskim odpowiednich wzorców i stymulują w ten sposób rozwój mowy.

ETAPY PRZYSWAJANIA PRZYIMKÓW:

  1. Okres bezprzyimkowy- zazwyczaj w tym okresie dzieci zachowują prawidłową formę przypadkową rzeczowników lub zaimków, np: "Inusia idzie mamusią".

  2. Okres pierwszych przyimków- NA, Z, DO, W- często przyswajane jako integralna część konkretnego rzeczownika, np: "NAPŁOTEK" jako "NA PŁOTEK", a ich realizacja jest często zdeformowana.

  3. Łączenie pierwszych przyimków NA, Z, DO, W z rzeczownikami, np: "NA POLE".

  4. Poszerzanie zasobu form przyimkowych o przyimki DLA, PO, ZA, U, POD, OD, PRZED, PRZY PRZEZ, BEZ, KOŁO, NAD, O, z jednoczesnym przyswajaniem ich znaczeń, nie tylko konkretnych, przestrzennych, ale także abstrakcyjnych i przenośnych.

  5. Przenoszenie doświadczeń z używaniem wyrażeń przyimkowych na stosowanie form przedrostkowych czasowników, np: NAjeść się.

JAKIE KORZYŚCI DZIECKO ODNOSI Z NAUKI PRZYIMKÓW?

  1. Wzbogaca słownictwo.

  2. Wzbogaca system gramatyczny.

  3. Rozwija procesy myślowe w zakresie określania przestrzeni, relacji między obiektami, a także relacji czasowych.

Nauka przyimków dla naszych Milusińskich często bywa trudna. Mamy jednak niezawodne sposoby na to, aby połączyć naukę z zabawą i powoli wprowadzać nasze Zuchy w kolejne, językowe niuanse naszego języka!

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z nauką przyimków, nie potrafi ich zróżnicować lub zastosować w mowie spontanicznej, WARTO SKONSULTOWAĆ TO Z LOGOPEDĄ!

Źródło: J. Porayski- Pomsta "Nasze dziecko mówi. Rozważania o rozwoju mowy dziecka", Gdańsk 2023.