Instrumental Enrichment (metoda Feuersteina)

Instrumental Enrichment (metoda Feuersteina)

Instrumental Enrichment (metoda Feuersteina)

Przeznaczona jest dla dzieci od szóstego roku życia, dorosłych i seniorów.

Przeznaczona jest dla dzieci od szóstego roku życia, dorosłych i seniorów.

Przeznaczona jest dla dzieci od szóstego roku życia, dorosłych i seniorów.

Instrumental Enrichment (metoda Feuersteina)

Instrumental Enrichment (metoda Feuersteina)

Instrumental Enrichment (metoda Feuersteina)

To trening zwiększania sprawności poznawczej i językowej. Usprawnia pamięć, koncentrację uwagi, myślenie przyczynowo- skutkowe i kształtuje myślenie krytyczne. Fundamentem tej metody jest założenie, że wszyscy ludzie mają zdolność do usprawniania swoich funkcji poznawczych, w tym uczenia się. Wersja standard przeznaczona jest dla dzieci od szóstego roku życia i dorosłych, także seniorów!

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na zajęcia Instrumental Enrichment?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na zajęcia Instrumental Enrichment?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na zajęcia Instrumental Enrichment?

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

  • dysleksja,

  • dyskalkulia,

  • problemy z koncentracją uwagi,

  • obniżona sprawność intelektualna,

  • nadpobudliwość i impulsywność,

  • epilepsja, czy stany pourazowe CUN.

Zajęcia Instrumental Enrichment mogą być stosowane do stymulacji funkcji poznawczych również u dzieci/ młodzieży zdolnej.

Zajęcia Instrumental Enrichment mogą być stosowane do stymulacji funkcji poznawczych również u dzieci/ młodzieży zdolnej.

Zajęcia Instrumental Enrichment mogą być stosowane do stymulacji funkcji poznawczych również u dzieci/ młodzieży zdolnej.