Instrumental Enrichment Basic

Instrumental Enrichment Basic

Instrumental Enrichment Basic

Przeznaczony jest dla dzieci.

Przeznaczony jest dla dzieci.

Przeznaczony jest dla dzieci.

Instrumental Enrichment Basic

Instrumental Enrichment Basic

Instrumental Enrichment Basic

To trening zwiększania sprawności poznawczej i językowej u dzieci młodszych (od ok. 3 roku życia do 6/7 roku życia) i osób z trudnościami intelektualnymi. Usprawnia pamięć, koncentrację uwagi, myślenie przyczynowo- skutkowe i kształtuje myślenie krytyczne.

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na zajęcia Instrumental Enrichment Basic?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na zajęcia Instrumental Enrichment Basic?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na zajęcia Instrumental Enrichment Basic?

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

  • obniżona sprawność intelektualna,

  • opóźniony rozwój mowy,

  • epilepsja, czy stany pourazowe CUN.