NEUROFLOW

NEUROFLOW

NEUROFLOW

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.

NEUROFLOW ATS aktywny trening słuchowy

NEUROFLOW ATS aktywny trening słuchowy

NEUROFLOW ATS aktywny trening słuchowy

Interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, a także dla dzieci, które wykazują cechy ryzyka tych trudności (od 4 roku życia). Trening NEUROFLOW poprzedzony jest diagnozą (wykonaną w Centrum), a następnie na podstawie wyniku badania, na platformie internetowej dziecko wykonuje wraz z rodzicem odpowiednio dobrane ćwiczenia.

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na diagnozę NEUROFLOW?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na diagnozę NEUROFLOW?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na diagnozę NEUROFLOW?

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

  • rozumieniem mowy/ poleceń/ tekstu czytanego, tzw. dyskursu (zwłaszcza, gdy w otoczeniu występuje szum, hałas),

  • skupieniem uwagi,

  • nauką czytania i/lub pisania,

  • nauką języka obcego.