Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Diagnoza neurologopedyczna

Diagnoza neurologopedyczna

Diagnoza neurologopedyczna

Ma na celu ocenę budowy i sprawności narządów artykulacyjnych,  a także umiejętności językowych. Wykonywana jest przy użyciu standaryzowanych i niestandaryzowanych testów logopedycznych. Poprzedzona jest wnikliwym wywiadem z opiekunem dziecka/ pacjenta lub z samym pacjentem (w zależności od wieku zgłaszanej do nas osoby).

Standaryzowane testy logopedyczne dla dzieci i młodzieży

Standaryzowane testy logopedyczne dla dzieci i młodzieży

Standaryzowane testy logopedyczne dla dla dzieci i młodzieży

Test Rozwoju Językowego- TRJ

Test Rozwoju Językowego- TRJ

Test Rozwoju Językowego- TRJ

Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 lat do 8,11 lat. Jest to wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci. Składa się z sześciu podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów,  konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów oraz rozumienie dłuższych tekstów.

Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 lat do 8,11 lat. Jest to wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci. Składa się z sześciu podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów,  konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów oraz rozumienie dłuższych tekstów.

Test Kompetencji Komunikacyjnej- TKK

Test Kompetencji Komunikacyjnej- TKK

Test Kompetencji Komunikacyjnej- TKK

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 15,11 lat. Przy jego użyciu logopeda/ neurologopeda  dokonuje globalnej oceny kompetencji/ sprawności językowej i komunikacyjnej w obszarze: rozumienia tekstu, zasobu słownika i słowotwórstwa, gramatyki, umiejętności korygowania błędów semantycznych i gramatycznych, tworzenia aktów mowy w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, umiejętności konwersacyjnych. Po wykonaniu badania diagnosta wykreśla profil kompetencji komunikacyjnej dziecka, który stanowi podstawę do planowania procesu terapeutycznego.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 15,11 lat. Przy jego użyciu logopeda/ neurologopeda  dokonuje globalnej oceny kompetencji/ sprawności językowej i komunikacyjnej w obszarze: rozumienia tekstu, zasobu słownika i słowotwórstwa, gramatyki, umiejętności korygowania błędów semantycznych i gramatycznych, tworzenia aktów mowy w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, umiejętności konwersacyjnych. Po wykonaniu badania diagnosta wykreśla profil kompetencji komunikacyjnej dziecka, który stanowi podstawę do planowania procesu terapeutycznego.

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna

Ma na celu usprawnienie funkcjonowania narządów artykulacyjnych, a także wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji. Przeznaczona jest dla dzieci już od pierwszych dni życia, w zakresie podstawowych funkcji prymarnych (oddychania, połykania, jedzenia) i komunikowania się, a także dla dorosłych.

Dla dzieci i młodzieży z:

Dla dzieci i młodzieży z:

Dla dzieci i młodzieży z:

 • wadami wymowy,

 • wadami wymowy,

 • wadami wymowy,

 • wadami zgryzu,

 • wadami zgryzu,

 • wadami zgryzu,

 • opóźnionym rozwojem mowy,

 • opóźnionym rozwojem mowy,

 • opóźnionym rozwojem mowy,

 • afazją dziecięcą,

 • afazją dziecięcą,

 • afazją dziecięcą,

 • autyzmem,

 • autyzmem,

 • autyzmem,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • wadami słuchu,

 • wadami słuchu,

 • wadami słuchu,

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

 • dysfagią,

 • dysfagią,

 • dysfagią,

 • dyzartią,

 • dyzartią,

 • dyzartią,

 • niepłynnością mowy/ jąkaniem,

 • niepłynnością mowy/ jąkaniem,

 • niepłynnością mowy/ jąkaniem,

 • brakiem mowy werbalnej,

 • brakiem mowy werbalnej,

 • brakiem mowy werbalnej,

 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym

 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym

 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym

Dla dorosłych i seniorów z:

Dla dorosłych i seniorów z:

Dla dorosłych i seniorów z:

 • nieprawidłową fazą spoczynkową języka, niewłaściwym połykaniem (np. przy leczeniu ortodontycznym),

 • nieprawidłową fazą spoczynkową języka, niewłaściwym połykaniem (np. przy leczeniu ortodontycznym),

 • nieprawidłową fazą spoczynkową języka, niewłaściwym połykaniem (np. przy leczeniu ortodontycznym),

 • jąkaniem,

 • jąkaniem,

 • jąkaniem,

 • zaburzeniami powstałymi na skutek incydentu neurologicznego (np. po przebytym udarze mózgu),

 • zaburzeniami powstałymi na skutek incydentu neurologicznego (np. po przebytym udarze mózgu),

 • zaburzeniami powstałymi na skutek incydentu neurologicznego (np. po przebytym udarze mózgu),

 • zaburzeniami demencyjnymi,

 • zaburzeniami demencyjnymi,

 • zaburzeniami demencyjnymi,

 • zaburzeniami powstałymi na skutek chorób nowotworowych,

 • zaburzeniami powstałymi na skutek chorób nowotworowych,

 • zaburzeniami powstałymi na skutek chorób nowotworowych,

 • chorobą Alzheimera,

 • chorobą Alzheimera,

 • chorobą Alzheimera,

 • chorobą Parkinsona,

 • chorobą Parkinsona,

 • chorobą Parkinsona,

 • stwardnieniem rozsianym,

 • stwardnieniem rozsianym,

 • stwardnieniem rozsianym,

 • stwardnieniem zanikowym bocznym,

 • stwardnieniem zanikowym bocznym,

 • stwardnieniem zanikowym bocznym,

 • porażeniem/ uszkodzeniem nerwów

 • porażeniem/ uszkodzeniem nerwów

 • porażeniem/ uszkodzeniem nerwów