Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Przeznaczona jest dla dzieci.

Przeznaczona jest dla dzieci.

Przeznaczona jest dla dzieci.

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna

Ma na celu ocenę umiejętności z zakresu czytania, pisania, liczenia, koncentracji uwagi, a także zapamiętywania. Diagnoza pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w:

  • uczeniu się, w tym dla dzieci z zagrożeniem dysleksji, a także dyslektycznych,

  • umiejętnościach z zakresu procesów myślowych (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną).

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na diagnozę pedagogiczną?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na diagnozę pedagogiczną?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na diagnozę pedagogiczną?

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

Gdy występują trudności z:

  • czytaniem,

  • pisaniem,

  • liczeniem,

  • koncentracją uwagi,

  • grafomotoryką,

  • pamięcią.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zalecana jest dla dzieci, które mają trudności w nauce czytania i/ lub pisania, liczenia, zapamiętywania, a także przy deficytach w obrębie koncentracji uwagi. W trakcie zajęć pedagogicznych dzieci trenują czytanie, pisanie, liczenie, pamięć, koncentrację uwagi, a także umiejętności wzrokowe, słuchowe, grafomotoryczne.