Diagnoza i zajęcia AAC

Diagnoza i zajęcia AAC

Diagnoza i zajęcia AAC

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Terapia AAC- komunikacja alternatywna i wspomagająca

Terapia AAC- komunikacja alternatywna i wspomagająca

Terapia AAC- komunikacja alternatywna i wspomagająca

Ma na celu stworzenie alternatywnego, indywidualnego systemu komunikacji dla osoby (dziecka, bądź dorosłego), który nie komunikuje się werbalnie lub jego mowa kierowana do otoczenia jest ograniczona. Polega na wspomaganiu komunikacji poprzez gesty, piktogramy. W tym celu stosowane mogą papierowe symbole, następnie książki komunikacyjne. Wspomaganie komunikacji często odbywa się również przy pomocy programów, takich jak, np.: Mówik, Grid, itp., które instalowane są na tabletach dzieci lub dorosłych.

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych z:

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych z:

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych z:

 • autyzmem,

 • autyzmem,

 • autyzmem,

 • MPD,

 • MPD,

 • MPD,

 • afazją,

 • afazją,

 • afazją,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • zespołami genetycznymi.

 • zespołami genetycznymi.

 • zespołami genetycznymi.