Terapia taktylna

Terapia taktylna

Terapia taktylna

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Terapia taktylna

Terapia taktylna

Terapia taktylna

To technika masażu i stymulacji skóry (dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów), który aktywizuje rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Terapia taktylna składa się z dwóch aspektów:

Standaryzowane testy logopedyczne dla dla dzieci i młodzieży

Terapia taktylna składa się z dwóch aspektów:

1.

1.

1.

Pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłu dotyku- terapeuta stymuluje receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami (percepcja różnych jakości bodźców – dotyk, ciśnienie, temperatura, wibracja), ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.

Pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłu dotyku- terapeuta stymuluje receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami (percepcja różnych jakości bodźców – dotyk, ciśnienie, temperatura, wibracja), ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.

2.

2.

2.

Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci i połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.

Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci i połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na terapię taktylną?

W jakich sytuacjach warto zapisać dziecko na terapię taktylną?

Gdy występują takie trudności jak:

Gdy występują takie trudności jak:

Gdy występują takie trudności jak:

 • porażenie mózgowe,

 • porażenie mózgowe,

 • porażenie mózgowe,

 • autyzm,

 • autyzm,

 • autyzm,

 • zachowania agresywne,

 • zachowania agresywne,

 • zachowania agresywne,

 • lęki i fobie,

 • lęki i fobie,

 • lęki i fobie,

 • opóźnienie w rozwoju funkcji intelektualnych,

 • opóźnienie w rozwoju funkcji intelektualnych,

 • opóźnienie w rozwoju funkcji intelektualnych,

 • opóźniony rozwój mowy.

 • opóźniony rozwój mowy.

 • opóźniony rozwój mowy.